Obowiązek właścicieli i zarządców obiektów - STBU

Ubezpieczenia nieruchomości komercyjnych

Obowiązek właścicieli i zarządców obiektów

U

Ustawodawca wymienia wprost tylko kilka czynności, za które odpowiada zarządca nieruchomości. Z uwagi na bezpośredni wpływ na życie i zdrowie ludzkie najważniejszą z nich jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Niemniej odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem i utrzymaniem nieruchomości spoczywa zarówno na zarządcy, z którym została podpisana umowa, jak i na właścicielu obiektu.

Konieczność spełnienia wymogów odnośnie ochrony p.poż., zgodnie z przepisami prawnymi jest bezdyskusyjna. Ich brak może bowiem zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń losowych, a jednocześnie doprowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania.
Istotą roli zarządcy obiektu jest ponadto zidentyfikowanie najważniejszych zagrożeń i zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia szkód mogących prowadzić do katastrofalnych skutków. Posiadanie i prowadzenie obiektów, w których dziennie przebywa do kilku tysięcy ludzi, wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za ich bezpieczną ewakuację w przypadku zagrożenia życia. Nierzadko okazuje się, że sama przyczyna powstania zdarzenia nie jest tak istotna, jak pierwsze podjęte działania ratownicze.

Przykładów nie trzeba szukać daleko – w garażu jednej z polskich galerii właściciel auta pozostawił palący się samochód, w wyniku czego spłonęły następne. W innej zamontowano system tryskaczowy, jednakże błędnie obliczono poziom temperatury uruchamiającej, co w wyniku braku właściwej reakcji służb ochrony spowodowało przez dłuższy czas zalewanie pomieszczeń galerii.

Pozamykane drzwi ewakuacyjne, opieszałość służb ochrony, brak przeszkolenia załogi i bagatelizowanie systemu detekcji, czy wprost ujmując zaniechanie i niechlujstwo to największe grzechy, które mogą zostać przypisane bezpośrednio do właściciela, czy zarządcy obiektu. Dlatego warto pamiętać, aby drogę do poszukiwania optymalnej ochrony rozpocząć zarówno od ubezpieczenia, ale także wdrożenia kompleksowego programu bezpieczeństwa obiektu.

 

Photo by Jan Huber on Unsplash

napisz do nasW czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne
wsparcie i oszczędności
napisz do nas
>

Dołącz do nas

socialmedia socialmedia socialmedia
napisz do nas