Ubezpieczenie wspólnot mieszkaniowych – jak zaoszczędzić?

Impuls Bezpieczeństwa

Ubezpieczenie wspólnot mieszkaniowych – jak zaoszczędzić?

Wysoka inflacja, wyższe ceny surowców i materiałów budowlanych, wyższe opłaty za energię, wodę, gaz. To niektóre z czynników mających znaczący wpływ na wzrost kosztów administrowania i utrzymania nieruchomości. Gdzie zatem szukać oszczędności? Może w taki istotnej kwestii jak ubezpieczenie wspólnot mieszkaniowych.

Ubezpieczenie wspólnot mieszkaniowych – jakie polisy?

Zarządcy nieruchomości oraz członkowie wspólnot mieszkaniowych zdają sobie sprawę jak ważna jest ochrona przed różnego rodzaju szkodami i stratami. W związku z tym istotne jest posiadanie odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej. Pod pojęciem ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej kryje się ubezpieczenie majątkowe oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.  Ubezpieczenie majątku chroni budynek i budowle stanowiące cześć wspólną od wszystkich ryzyk obejmujących szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ubezpieczonego mienia. Natomiast ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wspólnoty mieszkaniowej odpowiada za szkody spowodowane osobom trzecim i członkom wspólnoty. Warto także zwrócić uwagę na rozszerzenie ochrony o klauzulę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządu wspólnoty. Zapewnia ona ochronę finansową, gdy ten w wyniku działania lub zaniedbania podczas wykonywania swoich obowiązków spowoduje szkody członkom wspólnoty lub osobom trzecim.

Zalanie przez nieszczelne pokrycie dachowe lub wyniku pęknięcia, uszkodzenia rur kanalizacyjnych, rur wodnych w pionie. Zniszczenie elementów wspólnych budynku: szyb, wind, drzwi wejściowych do budynku lub bram garażowych.  Uszczerbek na zdrowiu osób. Na przykład w wyniku upadku na terenie, części wspólnej, należącym do Wspólnoty, spowodowany śliską, nierówną nawierzchnią powstałą w związku z zaniedbaniami. Brzmi znajomo? To najczęstsze szkody zgłaszane przez zarządców nieruchomości. Warto pamiętać, że koszty powyższych szkód mogą być bardzo wysokie, zwłaszcza w przypadku dużej liczby poszkodowanych. Dlatego też, korzystając z ubezpieczeń dla wspólnot mieszkaniowych, można zminimalizować ryzyko ponoszenia kosztów związanych z naprawą tych szkód oraz chronić wspólnotę przed ewentualnymi stratami finansowymi związanymi z roszczeniami ze strony osób trzecich.

Oszczędzanie dzięki programowi dla zarządcy nieruchomości

Jak zatem zapewnić niezbędną oraz odpowiednią ochroną i jednocześnie zaoszczędzić na składkach? Warto skorzystać i przystąpić do zbiorowego ubezpieczenia dla wspólnot mieszkaniowych przygotowanego w formie programu dla zarządcy nieruchomościami. Program zapewnia niższe stawki i jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na oszczędzanie pieniędzy na ubezpieczenia.

Zbiorowe ubezpieczenie to rozwiązanie, w którym wiele jednostek – wspólnot mieszkaniowych, łączy się aby objąć ochroną ubezpieczeniową całą swoją grupę. Z reguły łącznikiem i tym samym ubezpieczającym jest zarządca nieruchomości. Dla każdej wspólnoty są przygotowane odrębne dokumenty potwierdzającego ochronę ubezpieczeniową w negocjowanym zakresie z określoną składką.

Zarządca nieruchomości - ubezpieczenie wspólnot mieszkaniowych
Ubezpieczenie wspólnot mieszkaniowych

Inne korzyści z programu dla wspólnot mieszkaniowych

Poza możliwością wynegocjowania niższych składek, wspólny program ubezpieczenia niesie za sobą szereg korzyści.

Pierwszą z nich są personalizowane oferty  – ubezpieczyciele często przedstawiają oferty dla wspólnot mieszkaniowych oparte na dedykowanych warunkach, które uwzględniają specyfikę danej grupy i ich potrzeby.  Dzięki temu można uzyskać szerszy zakres ubezpieczenia, wyższe limity dla kluczowych klauzul dodatkowych;

W związku z tym iż program ubezpieczenia skupia wiele wspólnot i wiele nieruchomości – staje się tym samym bardziej interesujący dla ubezpieczycieli. To z kolei przekładka się na większą liczbę ofert, konkurencyjność i możliwości negocjacyjne.

Kolejny aspekt to oszczędność czasu – dzięki jednej polisie ubezpieczeniowej dla całej grupy, administrator lub zarząd wspólnoty nie muszą zawierać wielu oddzielnych umów ubezpieczeniowych.

Dodatkowo ubezpieczenie zbiorowe pozwala uprościć administrację – zarządca lub administrator musi zajmować się tylko jednym ubezpieczycielem, a nie wieloma. W jednym terminie zostaje przygotowana cała dokumentacja i następuje obowiązek opłacenia składek.

Podsumowując, program ubezpieczeń dla wspólnot mieszkaniowych to niezbędny element dbania o bezpieczeństwo i ochronę nieruchomości. Zapewnia minimalizację kosztów ubezpieczenia oraz oferuje dobrze dobraną ochronę, pozwalającą uniknąć poniesienie kosztów wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń. Dlatego też, każda wspólnota mieszkaniowa powinna rozważyć zawarcie takiego ubezpieczenia.

 

Więcej ciekawych rozwiązań znajdziesz w zakładce artykuły oraz na naszych profilach w mediach społecznościowych – Facebook, LinkedIn.

napisz do nasW czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne
wsparcie i oszczędności
napisz do nas
>

Dołącz do nas

socialmedia socialmedia socialmedia
napisz do nas