Jak wymagania ubezpieczycieli wpływają na potrzebę bezpieczeństwa?

#NotatkiUbezpieczeniowe

Jak wymagania ubezpieczycieli wpływają na potrzebę bezpieczeństwa?

D

la wielu przedsiębiorstw poczucie bezpieczeństwa zapewnia polisa ubezpieczeniowa. Wymagania ubezpieczycieli, którym przedsiębiorstwa muszą sprostać, mogą stanąć na drodze do zaspokojenia tej podstawowej, w ujęciu Maslowa, potrzeby.

Krótki wstęp o zapisie w polisie

Sam fakt posiadania polisy, sprowadza na firmy pewne obowiązki zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Do czego się one zobowiązują? Między innymi do:

„(…) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i norm, w szczególności w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony przeciwpożarowej, budowy i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywania dozoru technicznego nad tymi urządzeniami (…)”.

Od tego szerokiego i mało precyzyjnego zapisu może zależeć przyszłość przedsiębiorstw. W przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczyciel będzie weryfikował czy wywiązaliśmy się ze swojej części zobowiązań i uzależni od tego wypłatę odszkodowania.

Lepiej nie czekać na ten moment i wcześniej przekonać się czy spełniamy spoczywające na nas obowiązki. Czytanie dołączonych warunków polis to jeden z ważniejszych etapów w procesie ubezpieczeniowym.

Buduj z głową – case study

Na przykładzie branży budowlanej podpowiem jak, już na etapie przygotowania inwestycji, można zapobiegać problemom z ubezpieczeniem.

Otrzymanie pozwolenia na użytkowanie to z pewnością powód do radości. Jednak czasem obiektu nie da się ubezpieczyć lub jest to bardzo trudne. Jak to możliwe? Ubezpieczyciele posiadają specyficzne wymagania w dla poszczególnych rodzajów branż. Może okazać się, że spełnienie wymogów prawnych nie daje gwarancji na uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej.

Co zrobić, by tego uniknąć:

  • Jeszcze na etapie koncepcji skonsultować się z ubezpieczycielami. Okazać się może, że np. zastosowanie płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej znacząco zredukuje ilość chętnych do ubezpieczenia.
  • Warto rozważyć podział obiektu na strefy pożarowe lub odizolowanie obszarów potencjalnie niebezpiecznych takich jak akumulatorownie czy sprężarkownie.
  • Zweryfikować jakie systemy zabezpieczeń są wymagane dla konkretnej branży. Być może montaż systemu sygnalizacji pożaru okaże się niezbędny, aby otrzymać jakąkolwiek ofertę.

Oczywiście to tylko kilka przykładów elementów jakie należy uwzględnić na etapie przygotowania inwestycji.

 

Photo by Alexander Grey on Unsplash

Powyższy artykuł to felieton w ramach cyklu #NotatkiUbezpieczeniowe. Jego autor – Michał Hartung, Manager ds. Oceny Ryzyka w STBU – przeprowadzi nas przez najpopularniejsze tematy związane z bezpieczeństwem.

Michał w STBU odpowiada za Prewencyjne Wsparcie Inżynierskie – rodzaj audytu, w którym na miejscu sprawdza poziom bezpieczeństwa naszych Klientów. Odwiedza rozmaite lokacje: hale produkcyjne, tartaki, stadiony, wielopowierzchniowe magazyny. Efektem jego pracy są notatki, które składają się na obszerne raporty. Jego podpowiedzi pomagają naszym Klientom poprawić poziom bezpieczeństwa i uzyskać idealną ochronę ubezpieczeniową.

napisz do nas

#wymagania

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne
wsparcie i oszczędności
napisz do nas
>

Dołącz do nas

socialmedia socialmedia socialmedia
napisz do nas