Jak zarządzać ubezpieczeniami floty pojazdów, żeby poprawić bezpieczeństwo i… oszczędzać? - STBU

Ubezpieczenia komunikacyjne

Jak zarządzać ubezpieczeniami floty pojazdów, żeby poprawić bezpieczeństwo i… oszczędzać?

W

Wzrost bezpieczeństwa, obniżenie kosztów, terminowość realizacji – takie powinny być efekty wprowadzenia w firmie zarządzania flotą. Wydawać by się mogło, że w ich osiągnięciu broker ubezpieczeniowy może pomóc wyłącznie przez aranżację odpowiednio szerokiego, taniego i zawartego na czas ubezpieczenia floty. Może jednak więcej.

Nie trzeba być specjalistą, administratorem, czy nawet managerem floty w dużej firmie, żeby zauważyć, że koszty utrzymania pojazdów systematycznie rosną. Jeśli jednak zajmujesz takie stanowisko, powinieneś wiedzieć o kilku sposobach, dzięki którym możesz wprowadzić w swojej organizacji oszczędności… oraz zadbać o wzrost jej motoryzacyjnego bezpieczeństwa.

Nasz przepis na sukces:

 • ograniczenie wystąpienia szkód poprzez ocenę i poprawę poziomu bezpieczeństwa Klienta,
 • stworzenie dedykowanego programu ubezpieczeniowego,
 • cykliczne badanie rynku w poszukiwaniu nowych rozwiązań ,
 • świadczenie pełnego serwisu posprzedażowego, obsługowego i likwidacyjnego,
 • monitorowanie i raportowanie bieżącej sytuacji firmy związanej z ubezpieczeniami komunikacyjnymi.
 • obniżenie kosztów poprzez świadomy sposób zarządzania flotą

Na pewno masz ubezpieczone pojazdy?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wciąż udoskonala system wykrywania nieubezpieczonych i pilnuje szczelności systemu ubezpieczeń komunikacyjnych OC. Już więcej niż 2/3 przypadków braku ubezpieczenia zostaje namierzonych nie dzięki kontroli policji, czy innych organów kontroli, a dzięki własnym ustaleniom UFG.  Fundusz udoskonala narzędzia, dopracowuje algorytmy i staje się w tym coraz skuteczniejszy.

A sankcje mogą być dla Twojej firmy bolesne. Podstawowa kara za brak komunikacyjnego ubezpieczenia OC wzrosła w ostatnim czasie o 15%. Wysokość opłat za brak obowiązkowego OC w 2020 r. może wynieść od 170 zł aż do 7 800 zł – wszystko zależy od rodzaju pojazdu i ilości dni luki w ochronie.

Jak się przed tym chronić? Na przykład korzystając z pomocy brokera.

Rzetelna administracja, prowadzenia bazy pojazdów, terminowa wysyłka wniosków o polisy, sprocedurowany i usystematyzowany proces obiegu dokumentów – to aspekty, w których STBU może wesprzeć Twoją firmę. W ten sposób możesz pozbyć się ryzyka niedopilnowania ciągłości ubezpieczenia Twojej floty.

Ubezpieczenia floty pojazdów

Ogranicz szkodowość i związane z nią koszty

Badania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wskazują, że na polskich drogach jest bezpieczniej. Przynajmniej w ujęciu ilościowym. Porównując sytuację do poprzedniej dekady, na krajowych drogach ginie mniej osób oraz mniej zostaje rannych. Jednak wraz z malejącą liczbą wypadków – rosną ich społeczne koszty (m.in. koszty pracy służb policyjnych i drogowych, koszty leczenia, rehabilitacji, postępowania karnego, koszty pogrzebów ofiar, straty materialne i straty gospodarcze dla kraju). Tylko w roku 2018 obciążenia tej kategorii wyniosły 2,7 proc. polskiego PKB, osiągając szacowaną wartość rzędu 56,6 mld zł.

Tak jak liczba wypadków osiąga najniższy wymiar w ostatnim dziesięcioleciu, tak w przyjętym przedziale czasowym ich ciężar finansowy jest najwyższy. Według raportu KRBRD w roku 2018 koszt leczenia ofiar wypadków drogowych oszacowano na 345,5 mln zł (6 procent więcej niż rok wcześniej). Straty gospodarcze związane z utraconą produkcją w wyniki niezdolności do pracy i śmierci poszkodowanych szacuje się aż na 32,9 mld zł (aż 12 proc. więcej niż w roku 2015). Wzrastają też koszty leczenia i sądowe.

Przy wsparciu brokera możesz uchronić się przed tymi kosztami.

Już na początku współpracy analizujemy obecną sytuację obsługiwanej firmy m.in. weryfikując jej aktualne polisy – poznajemy Klienta, jego  potrzeby oraz diagnozujemy zagrożenia. Często również proponujemy audyt floty, który jest analizą obowiązujących w danej firmie  standardów i procedur, a który ma ostatecznie na celu wprowadzenie zmian i ograniczenie szkodowości. Docelowo również obniżenie składek ubezpieczeniowych.

Po zebraniu wszystkich danych oraz informacji od Klienta jesteśmy w stanie stworzyć strategię ubezpieczeniową oraz dobrać najkorzystniejszy program. Dzięki temu ograniczysz koszty i uzyskasz możliwie najszerszy zakres pozwalający na zabezpieczenie interesów firmy.

W ramach współpracy w obszarze likwidacji szkód przejmujemy obowiązek:

 • zgłaszania szkód do ubezpieczyciela,
 • analizy zakresu niezbędnej dokumentacji szkodowej,
 • nadzoru i udziału w oględzinach szkody,
 • wymiany korespondencji i kontaktu z ubezpieczycielem,
 • pilnowania terminowości likwidacji szkód, pilnowania terminowości wypłacanych szkód,
 • analizy decyzji i wysokości zasądzonego odszkodowania przez ubezpieczyciela,
 • przeprowadzenia postępowania odwoławczego.

Dodatkowo przygotujemy:

 • procedury szkodowe dedykowane Klientowi,
 • szkolenia z zakresu likwidacji szkód i prewencji,
 • zestawienia szkodowe i ich weryfikację pod kątem obniżenia szkodowości pomożemy stworzyć system (motywacyjny lub sankcyjny) obniżający poziom szkodowości oraz wesprzemy pomocą prawną w ewentualnych sporach sądowych.

Prowadzenie statystyk szkodowych pozwala formułować zalecenia prowadzące do obniżenia częstotliwości szkód, co ma przełożenie na kalkulację stawek przy wznowieniu ubezpieczenia.

Dzięki temu i powyższym sposobom nie tylko powiększasz bezpieczeństwo swojej firmy, ale też zapewniasz jej oszczędności.

I to jest pożądany efekt w zarządzaniu ubezpieczeniami floty pojazdów.

Photo by Matthew Henry on Unsplash

Photo by Clark Van Der Beken on Unsplash

napisz do nas

7 800 zł

to maksymalna kara za brak ubezpieczenia OC

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne
wsparcie i oszczędności
napisz do nas
>

Dołącz do nas

socialmedia socialmedia socialmedia
napisz do nas