Product recall w branży spożywczej - STBU

Ubezpieczenie OC

Product recall w branży spożywczej

R

Rosnąca świadomość konsumentów odnośnie przysługujących im praw zmusza producentów do przygotowywania się na sytuacje kryzysowe związane z dostarczonymi przez nich wadliwymi produktami. Jest to szczególnie istotne dla branży spożywczej, gdzie ryzyko skorelowane z produktem niebezpiecznym i potencjalnymi konsekwencjami jego konsumpcji – dla życia i zdrowia – jest bardzo wysokie. Dlatego zawsze warto zastanowić się nad zabezpieczeniem swojego interesu i posiadaniem polisy product recall.

Jednym ze sposobów zabezpieczenia jest zawarcie ubezpieczenia akcji wycofania produktu z rynku. Są dwa scenariusze rozpoczęcia takiego działania. Dobrowolny, np. na podstawie informacji od producenta. A także przymusowy, w drodze decyzji odpowiedniego organu nadzoru. Polisa występująca jako tzw. ubezpieczenie OC ogólnej, w tym za oferowany produkt i jego wycofanie (product recall) pozwala zaasekurować ubezpieczonego i jego kontrahentów. To również ochrona na okoliczność poniesienia szeregu kosztów dla osób trzecich (dostawców, dystrybutorów, sprzedawców). Związane są one przykładowo z koniecznością poinformowania rynku o zagrożeniu, badaniem, sortowaniem, przepakowaniem i transportem. Jak również składowaniem i utylizacją, dostarczeniem produktów bez wad, czy też monitorowaniem postępów realizowanego procesu. Ochrona może obejmować także bardziej “abstrakcyjne” koszty. W tym te związane z zarządzaniem zdarzeniem, komunikacją marketingową, jak również wynikłych z celowej ingerencji w produkt (np. sabotaż).

W przypadku wycofania ze sprzedaży produktów spożywczych koszty zwykle ponosi sieć detaliczna. Robi to – po pierwsze – ponieważ bezpośrednio sprzedaje produkt klientom, po drugie – dba o wizerunek swojej marki. A po trzecie – chce jak najszybciej zrealizować decyzję GIS. Przy takim scenariuszu, z całą pewnością wystąpi on finalnie z roszczeniem do producenta o zwrot poniesionych wydatków. Odrębną kwestią jest, czy producent faktycznie ponosi odpowiedzialność za skażenie swojego produktu, bo sytuacja wcale nie musi być tak  jednoznaczna.

Photo by Phuong Tran on Unsplash

napisz do nasW czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne
wsparcie i oszczędności
napisz do nas
>

Dołącz do nas

socialmedia socialmedia socialmedia
napisz do nas