Szkolimy naszych klientów

Trzyosobowa delegacja STBU, z Dyrektorem Zarządzającym Zbigniewem Foltyńskim na czele, przeprowadziła szkolenie dla przedstawicieli Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Tematem czwartkowego spotkania w gdyńskiej siedzibie MSPIR były ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz (D&O).

Głównymi prelegentami byli przedstawiciele warszawskiego biura STBU: Agata Żbikowska i Karol Stanisławski. Stołeczni brokerzy szczegółowo opisywali ryzyka związane z pełnieniem stanowisk kierowniczych i podawali rozwiązania, które w praktyce można zastosować w budowaniu ochrony naszych klientów.

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa to organizacja, która od 2002 roku niesie pomoc i likwiduje zagrożenia w akwenie polskiej strefy odpowiedzialności. Cieszymy się, że naszą współpracą możemy wspierać jej działalność.